Гербицид дегеніміз

Картоптың өсу, өнуінің ерекшеліктері және биологиялық ерекшеліктері. Тақырыбы: Бас пен тұлға гербицид дегеніміз қосылыстары: құрылысы және қызметі. Тақырыбы: Жамбас белдеуі мен аяқтың еркін бөлігі сүйектерінің қосылыстары, құрылысы және қызметі. Тақырыбы: Мойын, кеуде, бел омыртқалардың құрылысының ерекшеліктері.

Түйнектердің өсуі жалғасады, бірақ сондай II кезеңдегідей емес, баяу. I кезеңнің ұзақтылығы сорттың пісу тобына байланысты, яғни ауа райының жағдайларына байланысты ерте пісетіндерде 27-36 тәулік, орташа-пісетіндерде 38-42 тәулік, кештерде 46-48 тәулік. II кезеңнің ұзақтылығының айырмашылығы да сондай, ерте пісетін сорттарда, өнімнің қарқынды жи- налуы ұзақтылығы 26-28 тәулік, орташа ерте пісетіндерде 34-36 тәулік, ал ор-таша және кеш пісетіндерде 43-45 тәулік. Мысалға, осындай заңдылық III ке-зеңде де сақталынады. Сол кезеңдердегі болған ауа райының жағдайы өнімнің деңгейін анықтайды. Кейбір жылдары түйнек өнімінің орташа тәуліктік өсуі 2,5-2,8 т дейін жетіп қалады, ал кейде, салыстырмалы қысқа кезеңнің ішінде 1,0-1,5 т дейін өседі.

Картоп қоңыржай климаттың өсімдігі және тұрақты мол өнім темпера-турасы айтарлықтай жоғары емес орта кіндік аудандарда алынады. С-тан жоғары температура өсімдіктерді әлсіретеді. С болғанда бастайды, топырақтың температурасы көтерілген сайын, оның өсу де артады. С болғанда, өскіндер 10-12 тәулікте көріне бастайды. Бірақ бұл температура оның өнуі баяу жүреді, тамырлары нашар дамиды. С-тан жоғары болғанда пайда бола бастайды.